Termes d'ús

El responsable del canal i l'encarregat del tractament, propietari d'aquesta plataforma, no seran considerats responsables pels problemes que es derivin de la consulta o de l'ús d'aquest Lloc Web. A aquest efecte, en l'accés s'obliga al compliment de la present, havent d'actuar conforme a la Llei vigent, la bona fe i l'ordre públic i, abstenint-se d'utilitzar el Lloc Web de manera que pogués impedir o deteriorar el seu adequat funcionament.

Aquest canal només s'usarà per a remetre denúncies, garantint la confidencialitat i l'anonimat (si així ho tria l'usuari), respecte a les dades personals del denunciant.

Condicions per a l'usuari

L'usuari queda obligat a fer un ús correcte i lícit de la plataforma. Utilitzarà la plataforma per als objectius que ha estat dissenyada, i en cap cas s'haurà d'utilitzar amb objectius no lícits.

Aquest canal de denúncies no és un servei d'emergència. En cas d'emergència posi's en contacte amb les autoritats corresponents.

Haurà d'emplenar tota la informació definida com a obligatòria per a poder procedir a l'enviament d'aquesta.

Aquest servei no està dissenyat per a presentar informació que pugui considerar-se secreta o estrictament confidencial.

Revisi la informació que envia per a assegurar que, si no ho vol, no es reveli la seva identitat.

Podrà triar entre enviar la comunicació indicant les seves dades de contacte o sense indicar-les. En tots dos casos la plataforma li proporcionarà un número d'identificació únic i una clau d'accés. És important que els anoti en un lloc segur, només amb ells podrà consultar l'estat de la comunicació. Si el perd no podrà tornar a accedir a aquesta. Per motius de seguretat, no li podrem proporcional accés a la informació corresponent als codis perduts.

Si l'organització comprova que hi ha hagut mala fe en realitzar la denúncia, aquesta es reserva el dret a prendre accions legals, sempre que el denunciant hagi estat identificat.

Podrà descarregar-se un certificat expedit pel responsable del canal, en el qual tindrà tota la informació que ha enviat a l'empresa, així com el resultat una vegada finalitzada la recerca.

El sistema de consulta disposa de traces per a ajudar els usuaris a identificar accessos indeguts a la seva consulta.

El Denunciant entén expressament i està d'acord que tant el responsable com l'encarregat del tractament no seran responsables per cap dany, interès o perjudici directe o indirecte, previst o imprevist, incloent entre altres del mal moral, resultant de l'ús o impossibilitat d'ús d'aquest servei, per causes alienes a ells.

El Denunciant és responsable de la veracitat de la informació comunicada, assumint les conseqüències d'haver actuat de mala fe o enviat informació o documentació falsa.

L'usuari haurà de respondre de qualsevol dany o perjudici de qualsevol índole que el responsable del canal i/o el propietari del mateix pogués sofrir, directament o indirectament, a conseqüència d'un ús indegut del producte, un incompliment dels termes i condicions d'ús o un incompliment de la llei vigent per part seva